ปรางค์บ้านปรางค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปรางค์บ้านปรางค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปรางค์บ้านปรางค์เป็นศาสนาสถานประจำโรงพยาบาลที่เรียกว่า อโรคยาศาล ในคติศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ประกอบด้วย ปราสาทประธาน ทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมก่อมุขยื่นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออก มีวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีโคปุระอยู่ทางทิศตะวันออก และมีกำแพงแก้ว ที่สร้างต่อเชื่อมจาก โคปุระ ล้อมรอบ โบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ ประติมากรรมหินทรายรูปพระไภสัชยคุรุ และบริวาร 2 องค์ คือ พระสุริยไวโรจนะ และ พระจันทรไวโรจนะ เป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ศิลปะขอม แบบบายน ( ราวพุทธศักราช 1720 ?1780 ) สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดีที่ปรางค์บ้านปรางค์ เมื่อปีงบประมาณ 2545 และดำเนินการบูรณะและ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เมื่อปีงบประมาณ 2547
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากถนน 226 เลี้ยวขวาลงถนนข้างปั๊ม ปตท. (ตรงข้ามกับ ธกส.ห้วยแถลง) ไปถึงบ้านปรางค์ ม.11 ต.หินดาด

จำนวนผู้เข้าชม :484