หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > วิเศษชัยชาญ > โฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ย
โฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านของนายบุญสืบ อินทร์อุไร ตั้งอยู่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  100.34
รายละเอียด :  ...โฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ย...แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลม่วงเตี้ย เป็นบ้านของนายบุญสืบ อินทร์อุไร ตั้งอยู่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรมศึกษาดูงาน และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ และสัมผัสการทำอาชีพอย่างง่าย และยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันได้มีกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยว และกลุ่มนักศึกษา เยาวชนที่ศึกษาชีวิตแบบพอเพียงเข้ามาอบรม และดูงาน โดยกิจกรรมที่จะมีร่วมกัน คือ การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องต่อกันมา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรม :  ชมการทำปุ๋ยอัดเมล็ด ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ขี่จักรยานชมวิถีชีวิตชาวบ้านยามเย็น  ชมการสาธิตตำข้าวซ้อมมือ  พายเรือเก็บผักในคลอง  กิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า  ปลูกต้นไม้มงคลในวันเกิด  ชมการทำนาแบบใหม่ (นาหว่านน้ำตม)  ชมนกปากห่างกินหอย (บางโอกาส) สถานที่ตั้ง : 45 หมู่ 9 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 เบอร์โทรศัพท์ : 0 3563 4060, 08 9823 4803, 08 7120 6570 ราคา : 100 ? 200 บาท จำนวนห้อง : 2 หลัง
การเดินทาง :  โดยสารรถยนต์เส้นทางจาก กรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดอ่างทอง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เดินทางต่อไปยังอำเภอวิเศษชัยชาญอีกประมาณ 5 กิโล ใช้เวลาประมาณ 10 นาที และเดินทางต่อไปยังตำบลม่วงเตี้ย ประมาณ 3 กิโล ก็จะถึงบ้านโฮมสเตย์ม่วงเตี้ย

จำนวนผู้เข้าชม :391