หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > เมืองตาก > พระธาตุเจดีย์ศรีสุนทร
พระธาตุเจดีย์ศรีสุนทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุเจดีย์ศรีสุนทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดวังม่วง ม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.96
longitude :  99.11
รายละเอียด :  วัดวังม่วงตั้งอยู่เลยที่ 113 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 78 เมตร ติดต่อกับบ้านนายเทา ธิงาม ทิศใต้ยาว 86 เมตร ติดต่อกับซอยสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 88 เมตร ติดต่อกับเชิงเขา ทิศตะวันตกยาว 88 เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ และแม่น้ำปิง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง และมีถนนผ่านการคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่างๆมี ศาลาการเปรียญกว้าง 18.80 เมตร ยาว 25.50 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ วัดวังม่วง สร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่ประมาณ พ.ศ. 2395 มีนามตามชื่อบ้าน ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลประจำหมู่บ้านของตน ก่อนหน้านี้วัดมีสภาพทรุดโทรมขอดการทะนุบำรุง ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา สมัยที่พระอธิการไพฑูรย์ มนฺตาคโม มารักษาการเจ้าอาวาส ได้ทำการบูรณะพัฒนาเป็นอันมาก และจะเป็นวัดเจริญรุ่งเรืองต่อไป สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษาประจำปี 2 รูป สามเณร 3 รูป เจ้าอาวาสมี 10 รูป คือ รูปที่ 1 พระบก พ.ศ. 2441 รูปที่ 2 พระจี๋ พ.ศ.2461 - 2466 รูปที่ 3 พระก๋วน พ.ศ.2466 - 2473 รูปที่ 4 พระห่าน พ.ศ. 2473 - 2478 รูปที่ 5 พระอธิการสุก พ.ศ. 2478 - 2483 รูปที่ 6 พระหมา พ.ศ.2483 - 2491 รูปที่ 7 พระอธิการสุก สุขธมฺโน พ.ศ. 2491 - 2500 รูปที่ 8 พระอ้าย พ.ศ. 2500 - 2503 รูปที่ 9 พระมูล รกฺขิตสีโล พ.ศ. 2503 - 2507 รูปที่ 10 พระอธิการไพฑูรย์ มนฺตาคโม พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา วัดวังม่วงสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2395 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตากแห่งที่ 1 ทุกวันที่ 4 พฤศจิกายนของทุกปี จะมีงานขึ้นธาตุ
การเดินทาง :  เดินทางทางรถ ออกจากตัวเมือง ขึ้นเหนือผ่านจวนผู้ว่า ตรงมาตามทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่าน ต.หัวเดียด เข้าตำบลไม้งาม ประมาณ 2.5 กิโลเมตร วัดอยู่ขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :586