สวนป่าประดู่ 200 ไร่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนป่าประดู่ 200 ไร่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.84
longitude :  101.09
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นการอนุรักษณ์ธรรมชาติ ต้นประดู่ พืชสมุนไพร
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :479