หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > หนองจิก > สถูปเจดีย์ขุนอิงฯ และศาลาชมวิว บนเขาบ่อทอง
สถูปเจดีย์ขุนอิงฯ และศาลาชมวิว บนเขาบ่อทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถูปเจดีย์ขุนอิงฯ และศาลาชมวิว บนเขาบ่อทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.79
longitude :  101.14
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของค่ายอิงคยุทธบริหารที่มีแต่ในอดีต ซึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้เพื่อสักการะ รวมทั้งอัฐิของพันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร และวีรชนที่ได้สละชีพในการสู้รบครั้งนั้นรวมกัน นอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถมองจากจุดชมวิวเห็นเมืองปัตตานี จนจรดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ส่วนทางทิศตะวันตกสามารถมองไปได้ถึงอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งหากได้ปรับปรุงทัศนียภาพด้านบนเพิ่มเติมแล้ว จะยิ่งมีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้เป็นอย่างดี
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ หรือ รถส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :377