หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > เมืองชุมพร > โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.บางลึก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077631088
latitude :  10.55
longitude :  99.18
รายละเอียด :  ภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ แบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ บริเวณหนองใหญ่ทางช้างด้านหน้าของที่ตั้งสำนักงานโยธิการและผังเมืองบริเวณตำหนักทรงงาน และบริเวณหนองใหญ่ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ด้านหน้าตำหนักทรงงาน ...
การเดินทาง :  จากศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง มาทางถนนสายพรมประทาน(ช่อง5 - บ่อนไก่) ประมาณ สองกิโลเมตร โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจะอยู่ทางขวาทือ

จำนวนผู้เข้าชม :577