ภูผาแง่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูผาแง่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.63
longitude :  101.42
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :399