พระธาตุสัจจะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุสัจจะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.62
longitude :  101.41
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :395