พระธาตุอุโมงค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุอุโมงค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.63
longitude :  101.42
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :397