หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา > คง > ประติมากรรมเปลือกหอย วัดบ้านทองหลาง
ประติมากรรมเปลือกหอย วัดบ้านทองหลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประติมากรรมเปลือกหอย วัดบ้านทองหลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.44
longitude :  102.33
รายละเอียด :  วัดบ้านทองหลาง มีประติมากรรมที่ทำมาจากเปลือกหอยเชอรี่ที่สวยงามมาก ซึ่งเปลือกหอยเชอรี่นำมาใช้ในการก่อสร้างกำแพงวัด โบสถ์ ฐานเมรุ และสถานที่ปฏิบัติธรรม ฯลฯ ประติมากรรมเปลือกหอยดังกล่าวเกิดจากความคิดริเริ่มของท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านทองหลาง และท่านก็เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเอง สำหรับเปลือกหอยทีใช้ในการก่อสร้างชาวบ้านเป็นผู้นำมาถวายวัด
การเดินทาง :  สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอคง ถึงอำเภอบ้านเหลื่อม เป็นถนนลาดยางสภาพดี และทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอคง ถึงอำเภอขามสะแกแสง เป็นถนนลาดยางสภาพดี และมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บล้านเป็นสายหลักของตำบล จากบ้านหนองอ้ายอู้ก ถึงบ้านโนนเต็ง ผ่านบ้านทองหลาง

จำนวนผู้เข้าชม :440