โบสถ์หิน วัดบ้านโนนเต็ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์หิน วัดบ้านโนนเต็ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.44
longitude :  102.33
รายละเอียด :  โบสถ์หิน วัดบ้านโนนเต็ง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ดำเนินการก่อสร้างโดยความคิดริเริ่มของพระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิตต์ จิตปัญโญ) โดยการนำเอาหินจากจังหวัดชัยภูมิมาก่อสร้างโบสถ์ และกำแพงแก้ว โดยเน้นความประหยัดและเป็นธรรมชาติ ถือเป็นประติมากรรมที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :525