หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > ศูนย์วัฒนธรรมไทย-รามัญ
ศูนย์วัฒนธรรมไทย-รามัญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนธรรมไทย-รามัญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์วัฒนธรรมไทย-รามัญ ตำบลบ้านเกาะ เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวรามัญ ตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณวัดเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนผู้เข้าชม :586