ลานชมวิวเขากระชาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานชมวิวเขากระชาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที 10 ตำบลปากแพรก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.05
longitude :  99.56
รายละเอียด :  ลานชมวิวเขากระชาย อยู่ติดถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งถนนเส้นนี้ใช้หลีกเลี่ยงการสัญจรที่แออัดในตัวเมือง ลานชมวิวเขากระชายตั้งอยู่บนเขากระชาย ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ณ จุดชมวิว จะสามารถชมทัศนียภาพของจังหวัดกาญจนบุรีได้ทั้งเมือง และยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ลอยประทีปโคมไฟ ที่มีความสวยงาม ตระการตา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เดือนพฤศจิกายนของทุกปีอีกด้วย
การเดินทาง :  -ห่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 127 กม.รอบเขากระชายได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นปอดเมือง สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความปลอดภัย สามารถเดินทางโดยรถยนต์จนถึงลานชมวิว หรือเดินขึ้นยอดเขาทางบันไดจำนวน 498 ขั้น

จำนวนผู้เข้าชม :469