วนอุทยานห้วยน้ำทรัพย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วนอุทยานห้วยน้ำทรัพย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วนอุทยานห้วยน้ำซับ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ำเค็ม ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 5, 200 ไร่ โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ คือ ท้องที่หมู่ที่ 1 บ้านวังยม พื้นที่ 1,500 ไร่ ท้องที่หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร พื้นที่ 1,700 ไร่ และท้องที่หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล พื้นที่ 2,000 ไร่ ความเป็นมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกว่ามีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานห้วยน้ำซับ เนื้อที่ 5,200 ไร่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์จาก ถนนเพชรเกษม บริเวณหลัก กม. ที่ 403 เลี้ยว ซ้ายเข้าถึงบริเวณเชิงเขาซึ้งเป็นพื้นที่ราบระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรัง สามารถเดินทางได้ตลอดปี สอบถามข้อมูลได้ที่ นายทนงศักดิ์ ประกอบปราณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร โทร.086-1784749

จำนวนผู้เข้าชม :447