สะพานเทพสุดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานเทพสุดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนวิเศษ หมู่ 9 ตำบลโนนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.71
longitude :  103.47
รายละเอียด :  เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว สะพานแห่งนี้เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง เพื่อเดินทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 หรือ East-West-Corridor ถือเป็นทางเลือกในการเดินทาง มีความยาว 2,040 เมตร ก่อสร้างเพื่อย่นระยะทางและลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง และช่วยประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการขนส่งภาคเกษตร เดิมที่เกษตรต้องขนส่งผลผลิตไปทางแพขนานยนต์ซึ่งขนสินค้าไปได้น้อย และที่สำคัญบริเวณพื้นที่โดยรอบเขื่อนลำปาวยังมีทิวทัศน์สวยงามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้เมื่อ 22 เมษายน 2553 และทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดสะพานอย่างเป็นทางการเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา สะพานเทพสุดาจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างก็ให้ความสนใจแวะมาเที่ยวชมบรรยากาศและทัศนียภาพอันสวยงามบนสะพานทุกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงอำเภอสหัสขันธ์
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 38 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :305