หน้าแรก > ภาคตะวันออก > สระแก้ว > วัฒนานคร > วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างบ้านดิน มีฐานการเรียนรู้ให้ศึกษาหาความรู้ 15 ฐานการเรียนรู้
การเดินทาง :  ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว สอบถามเพิ่มเติม 037-229154 หรือ www.nongmakfai.go.th

จำนวนผู้เข้าชม :369