วัดพุทธิสาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพุทธิสาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพุทธิสาร เป็นวัดที่ชาวบ้านเคารพ นับถือ เป้นอย่างมาก และมีโบสถ์เก่าที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของสมัยก่อนเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 037-229154 และ www.nongmakfai.go.th

จำนวนผู้เข้าชม :387