ถ้ำแม่เติ๋น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำแม่เติ๋น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ระยะทางห่างจาก อบต.สบป้าด ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารเล็กๆ อากาศเย็น น่าท่องเที่ยวมากที่สุดช่วงฤดูปลายฝน ต้นหนาว
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถประจำทาง ห่างจาก อบต.สบป้าด 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :550