วัฒนธรรมถิ่นภูไท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัฒนธรรมถิ่นภูไท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนหอม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชนเผ่าภูไทเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมานับ 100 ปี และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม เช่น รำมวยโบราณ การฟ้อนภูไท
การเดินทาง :  เริ่มเดินทางจากสกลนครไปทางทิศตะวันออกของถนนสาย สกลนคร - นาแก ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงทางแยกเลี้ยวขวาไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงดินแดนชนเผ่าภูไท

จำนวนผู้เข้าชม :443