โฮมสเตย์ถิ่นภูไท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์ถิ่นภูไท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  โนนหอม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เช่น การฟ้อนภูไท รำมวยโบราณ และมีวิถีชีวิตของชนเผ่าภูไท
การเดินทาง :  เริ่มเดินทางจากสกลนครไปทางทิศตะวันออกของถนนสาย สกลนคร - นาแก ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงทางแยกเลี้ยวขวาไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงดินแดนชนเผ่าภูไท

จำนวนผู้เข้าชม :281