หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > ไร่เชิญตะวัน วัดป่าวิมุตตยาลัย สาขาเชียงราย
ไร่เชิญตะวัน วัดป่าวิมุตตยาลัย สาขาเชียงราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่เชิญตะวัน วัดป่าวิมุตตยาลัย สาขาเชียงราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.77
longitude :  99.91
รายละเอียด :  สถาบันการศึกษาทางเลือกมีวิสัยทัศน์ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกครบวงจร โดยมีภารกิจ 4 ประการ คือ 1. การศึกษาจัดตั้งโรงเรียนเตรียมสามเณร 2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกทุกรูปแบบ 3. การพัฒนาสังคม ร่วมแก้ปัญหาสังคมไทยโดยใช้พุทธธรรม 4. สร้างสันติภาพโลกสอนสมาธิภาวนาทั้งในไทยและต่างประเทศ
การเดินทาง :  ไปทางอำเภอเทิงประมาณ 15 ก.ม. ถึงตลาดห้วยสัก ขับรถไปอีกนิดจนถึงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม และวัดศรีศักดาราม มีถนนทางเข้าด้านขวามือเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง

จำนวนผู้เข้าชม :2649