หนองผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์เส้นทางเข้าสู่การเกษตรระยะทางจากวัดแม่อ้อในประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :804