พระบาทวังควาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระบาทวังควาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่10 บ้านแม่แก้วเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ยกสูงและรถจักรยานยนต์จากวัดกู่แก้วประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :915