น้ำตกทุ่งนางครวญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกทุ่งนางครวญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนางครวญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกนางครวญ ตั้งอยู่หมู่บ้านนางครวญ ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู โดยมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ น้ำนกนางครวญเป็นผู้รับผิดชอบ ลักษณะ เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางที่มีน้ำไหลตลอดปี มีทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีความแตกต่างสวยงามแตกต่างกันไปโดย ชั้นที่ 1 จะเป็นน้ำตกชั้นเล็ก ๆ สูงไม่มากนักสามารถลงเล่นน้ำได้ จากนั้นต้องเดินข้ามลำธารเพื่อลงไปสู่น้ำตกชั้นที่ 2 ชั้นที่ 2 อยู่ห่างจากน้ำตกชั้นแรกไม่มากนัก มีความใหญ่กว่าชั้นแรก มีแอ่งน้ำแต่ไม่เหมาะ ที่จะเล่นเนื่องจากอันตรายเพราะน้ำจะไหลลงไปสู่น้ำตกชั้นที่ 3 ทันที ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่มีความสวยงามและมีความสูงมากที่สุดมีความสูงประมาณ 30 เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับที่จะเล่นน้ำและพักผ่อน ชั้นที่ 4 อยู่ห่างจากชั้นที่ 3 โดยใช้เวลาเดินห่างกัน ประมาณ 15 นาที เป็นชั้นที่มีความสวยงามมาก แต่ไม่เหมาะที่จะลงเล่นน้ำ เพราะมีน้ำวนและมีก้อนเหินอยู่พื้นด้านล่าง
การเดินทาง :  การเดินทางลงไป เที่ยวชมน้ำตกจะต้องเดิน ด้วยความระมัดระวังเพราะต้องเดินข้ามกระแสน้ำหลายช่วง ในการเดินลงไปชมน้ำตกแต่ละชั้น โดยเฉพาะในฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมาก ควรระมัดระวังเป็นพิเศษและควรมีเจ้าหน้าที่ของ อทุยานนำทางไปด้วยทุกครั้ง

จำนวนผู้เข้าชม :374