วัดถ้ำมโหฬาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำมโหฬาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้างสุขใจ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถ้ำมโหฬาร อยู่ในบริเวณวัดถ้ำมโหฬาร เดิมชาวบ้านเรียกว่าถ้ำน้ำมโหฬารเนื่องจากเคยมีธารน้ำลอดหายเข้าไปในถ้ำ แต่ปัจจุบันธารน้ำเหือดแห้งไปแล้ว ที่ตั้งและการเดินทาง บ้านสุขใจ ต.หนองหิน อ.หนองหิน สิ่งน่าสนใจ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 220 ม. บริเวณปากถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ ผ่านปากถ้ำเข้าไปจะพบหินงอกหินย้อยรวมกันเป็นกลุ่มอย่างงดงาม ทางเดินช่วงแรกค่อนข้างแคบ แล้วเปิดกว้างออกเป็นอุโมงค์ใหญ่ สมชื่อถ้ำมโหฬาร นอกจากนี้ยังคดเคี้ยวราวกับอุโมงค์รถไฟ ซึ่งเป็นผลมาจากการกัดเซาะของสายน้ำไหลอดีต ตอนปลายสุดของถ้ำยังเหลือร่องรอยของแอ่งน้ำกว้าง ช่วงกลางถ้ำพบรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ที่ผนังถ้ำ มีจารึกว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.2495 - เปิดเวลา 05.00-20.00 - มีไฟฟ้าภายในถ้ำ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.วังสะพุงใช้ทางหลวงหมายเลข 201 ไปทาง อ.หนองหิน ผ่านตลาดหนองหินไปประมาณ 12 กม. พบทางเข้าวัดถ้ำมโหฬารทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. ถึงวัด ถ้ำอยู่ในบริเวณวัด รถรับจ้าง เหมามอเตอร์ไซค์รับจ้างจากตลาดหนองหิน ราคา 20 บาท

จำนวนผู้เข้าชม :353