หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ดอยสะเก็ด > น้ำตกป่าสักงามและบ้านพักเอเฟรม
น้ำตกป่าสักงามและบ้านพักเอเฟรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกป่าสักงามและบ้านพักเอเฟรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกป่าสักงาม และบ้านพักเอเฟรม จัดอยู่ในกลุ่มแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ และเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณชื้นตามริมลำน้ำ น้ำตกตั้งอยู่ในภูมิประเทศ ที่เป็นหุบเขาระหว่างจุดชมวิวแผ่นดินหวิด และเส้นทางระหว่างหมู่บ้านไปท่าเรือข้ามเขื่อนแม่กวงไปยังเทศบาลตำบลลวงเหนือ ความลาดชันสูงๆ ต่ำๆ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีสภาพธรรมชาติ มีป่าไม้ เป็นน้ำตกที่ยังคงสมบูรณ์ กิจกรรมนันทนาการที่พบเห็นในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมเล่นน้ำตกช่วงฤดูร้อน(เดือนมีนาคม ? พฤษภาคม)
การเดินทาง :  ท่านที่สนใจสามารถเดินไปเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าสักงามได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ นั่งเรือข้ามเขื่อนแม่กวงใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทางหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเส้นทางเชียงใหม่ - พร้าว

จำนวนผู้เข้าชม :918