หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ดอยสะเก็ด > เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำและถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำและถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำและถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ ป่าซับน้ำ คือ บริเวณป่าที่เป็นแหล่งซับน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชน มีพื้นที่ 2 แห่ง คือป่าบริเวณทิศเหนือของชุมชน มีลักษณะเป็นป่าดงดินมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบมีความอุดมสมบูรณ์ดินเปียกชื้นตลอดเวลา มีน้ำซึมออกมากักขังลักษณะเป็นหนองน้ำ แล้วไหลรินเป็นลำธารเล็กๆ 2 ลำห้วย ลำห้วยหนึ่งไหลผ่านกลางชุมชนลงห้วยบ้านที่ไหลผ่านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน อีก ลำห้วยหนึ่งไหลลงห้วยน้ำจางที่ไหลป่านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บริเวณป่าซับน้ำอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทิศเหนือของชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากป่าซับน้ำบริเวณแรก มีพื้นที่ต่อเนื่องไล่ขึ้นไปจนถึงบริเวณหน้าถ้ำหลวง ชุมชนเรียกบริเวณนี้ว่า ?สระ? เป็นพื้นที่หาอาหารป่าของชุมชนตั้งแต่อดีต อีกทั้งเป็นแหล่งที่มีความชื้นสูง มีน้ำผุดออกเป็นระยะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำจัดอยู่ในกลุ่มแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ โดยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าซับน้ำที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกป่าสักงาม มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ สภาพพื้นที่มีความชุ่มชื้นสูงมาก การเข้าถึงพื้นที่สะดวกเนื่องจากทางเข้าอยู่ติดกับเส้นทางหลักในการเดินทางไปบ้านป่าสักงาม ถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ แต่ไม่มีหินงอก หินย้อย และถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของค้างคาวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ในบริเวณป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ลักษณะพื้นที่มีความชุ่มชื้นสูง มีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น และยังเป็นบริเวณที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมบวชป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และลำธาร เป็นประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมให้แก่ชุมชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
การเดินทาง :  ท่านที่สนใจสามารถเดินไปเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าสักงามได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ นั่งเรือข้ามเขื่อนแม่กวงใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทางหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเส้นทางเชียงใหม่ - พร้าว

จำนวนผู้เข้าชม :921