หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ปราจีนบุรี > ประจันตคาม > โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ หมู่ที่ 12
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ หมู่ที่ 12

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ หมู่ที่ 12
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 บ้านหนองเลิง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.06
longitude :  101.51
รายละเอียด :  โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2548 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ใช้ประโยชน์และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ในสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2549 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตาม มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้อนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2553 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเนื้อที่ประมาณ 367 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
การเดินทาง :  เดินทางจากศาลหลักเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ขับรถมุ่งหน้าไปสี่แยกนเรศวร ขึ้นถนนสุวรรณศร เลี้ยวขวาไปอำเภอประจันตคาม ประมาณ 20 กม. ตามถนนเส้นสุวรรณศรถึงโรงเลื่อยหนองตาหนวด เข้าเขตตำบลคำโตนด เข้าทางถนนสายบ้านบุตรโคตร-ดงบัง มุ่งหน้าสู่หมู่ 12 บ้านหนองเลิง

จำนวนผู้เข้าชม :328