วัดพรหมยาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพรหมยาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านพรหมยาม ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.72
longitude :  101.05
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :418