วัดกกตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกกตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  37 หมู่ 5 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.82
longitude :  100.19
รายละเอียด :  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ พระพุทธโคดมชัยมงคล หรือชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อวัว เป็นพระพุทธรูปเกศบัวตูม นั่งขัดสมาธิเพชร มือขวาถือตาลปัตรปลายแหลม(รูปคล้ายใบโพธิ์) สันนิษฐานว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นในปลายสมัยอู่ทองต่อกับสมัยอยุธยาตอนต้น ถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์คู่มากับวัดกกตาลตั้งแต่อดีต แรกเริ่มเดิมทีนั้น ทางวัดมีพระพุทธรูปลักษณะเดียวกันนี้ จำนวน ๕ องค์ ประดิษฐานในอุโบสถหลังเก่า ได้ถูกขโมยลักไป ครั้งแรก จำนวน ๒ องค์ ภายหลังได้สร้างอุโบสถหลังใหม่จึงได้อาราธนาหลวงพ่อวัวทั้ง ๓ องค์ มาประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ มีงานประจำปีก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้เข้าอุโบสถ ขึ้นไปบนฐานชุกชีปิดทององค์หลวงพ่อ อยู่นานหลายปี ต่อมาท่านพระครูมงคลสิริชัยและคณะกรรมการเห็นว่า สาธุชนทั้งหลายต้องขึ้นไปปิดทององค์หลวงพ่อวัว บนฐานชุกชี เป็นการลำบาก เพื่อความสะดวกแก่สาธุชน จึงสมควรสร้างวิหารหลังใหม่ แล้วอาราธนาหลวงพ่อวัว ลงมาประดิษฐานที่วิหาร จึงได้ดำเนินการสร้างวิหารในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อาราธนาหลวงพ่อ วัวประดิษฐานที่วิหารในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ คงเหลือหลวงพ่อวัวในอุโบสถหลังใหม่ ๒ องค์ และในปีต่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ก็ถูกขโมยตัดกุญแจประตูโบสถ์ลักหลวงพ่อวัวไปอีก ๒ องค์ ปัจจุบัน คงเหลือเพียงองค์เดียวได้ประดิษฐานในวิหาร เป็นที่เลื่อม ใส ศรัทธาของประชาชนทั่วไป เมื่อถึงวันตรุษจีน ซึ่งเป็นงานประจำปี จะมีญาติโยมเดินทางมานมัสการปิดทองหลวงพ่อวัวเป็นจำนวนมาก บ้างก็มาบนบานสานกล่าว ขอพร บ้างก็มาแก้บนกับหลวงพ่อด้วยเครื่องเซ่นไหว้ อาทิเช่น หัวหมู ประทัด ดอกไม้พวงมาลัย ผลไม้สด
การเดินทาง :  เมื่อเดินทางมาถึงวัดกลางคุเวียงแล้ว ให้ตรงมาประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงวัดกกตาลอยู่ด้านซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม :523