มัสยิดกรือเซะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิดกรือเซะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลุโละ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดปัตตานี เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ( ละหมาด ) เป็นโบราณสถานสร้างในสมัยยุคลังกาสุกะ ซึ่งมีประวัติเล่าขานในเรื่องของการก่อสร้างมัสยิด
การเดินทาง :  เดินทางโดยสารกับรถประจำทางปัตตานี-นราธิวาส หรือรถสองแถวปัตตานี - ยะหริ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :83