หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บุรีรัมย์ > เมืองบุรีรัมย์ > กลุ่มอาชีพผลิตภัณท์สินค้าพื้นบ้าน
กลุ่มอาชีพผลิตภัณท์สินค้าพื้นบ้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มอาชีพผลิตภัณท์สินค้าพื้นบ้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านถลุงเหล็ก หมู่ 1,บ้านโนนศิลา หมู่3,บ้านหนองเครือ หมู่10, บ้านโนนสำราญ หมู่16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มอาชีพผลิตภัณท์สิ้นค้าพื้นบ้าน ที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยปัจจุบัน โดยเข้าร่วมตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณท์ ประเภท3ดาว-5ดาว(O-TOP) /โครงการวสาหกิจชุมชน ฯลฯ
การเดินทาง :  เริมต้นที่ในตัวเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยให้ออกนอกเมืองมาทางอำเภอพุทไธสง ตามทางหลวงหมายเลข 2074 มาประมาณ 15 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทาง เข้าไปในตำบลถลุงเหล็กประมาณ 2-3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :524