วัดท่าตอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าตอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดท่าตอ ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า"วัดอินทาราม" ซึ่งมีเนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2300 แต่วัดมีเนื้อที่ติดกับคลองบางแก้วซึ่งมีตอไม้อยู่มากโดยเฉพาะตอไม้ตะเคียนประชาชนที่สัญจรทางเรือมักจะติดตอนั้น จึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดท่าตอ" ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาตั้งแต่อดีตเท่าที่มีผู้สูงอายุเล่าให้ฟังว่าเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจึงถึงปัจจุบันมี 12 รูป
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :467