ตกปลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตกปลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีเรือนำเที่ยวเกาะกำ เกาะค้างค้าว ชมป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และเรือนำตกปลาในทะเลอันดามัน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :487