หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 บ้านโนนวิเศษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.71
longitude :  103.48
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านวิถีธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบ แบ่งฐานเรียนรู้เป็น 8 ฐานเรียนรู้ เริ่มจากฐานที่1สวนพุทราหวาน ฐานที่ 2 ตำนานห้วยโป่ง ฐานที่ 3 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ฐานที่ 4 ผู้นำยางพารา ฐานที่ 5 พึ่งพากล้วยอ้อย(บ้านกล้วยหอม) ฐานที่ 6 สะพานร้อยล้านฝัน ฐานที่ 7 พืชพันธ์สัตว์น้ำ และฐานที่ 8 สวยงามหาดสวนแก้ว
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัด 37 กิโลเมตร ก่อนถึงแหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา

จำนวนผู้เข้าชม :350