วัดป่าแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าแก้ว ตั้งอยู่ ม.13 บ้านเมืองงามใต้ เป็นวัดที่ตั้อยู่บนภูเขาที่มีทัศนียภาพที่สวยงาน และสงบเงียบเหมาะแก่การเจริญสมณะธรรม ปฏิบัติจิตใจ และเป็นที่ประดิษฐษนพระชัยมงคล (พระเจ้าล้านช้าง) พระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่และสวยงามอายุกว่า 800ปี ซึ่งขุดพพได้บริเวณใกล้วัด
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :1098