การล่อแพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การล่อแพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าตอน หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.06
longitude :  99.36
รายละเอียด :  ล่องแพไม้ไผ่ ท่าตอน ถึง จังหวัดเชียงราย ให้ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งแพ ได้ 5-6 คน ชมธรรมชาติสองข้างแม่น้ำกก วิถีชีวิตของชาวบ้าน ตั้งแต่ บ้านท่าตอน จนถึง จังหวัดเชียงราย จุดท่องเที่ยวระหว่างสองข้างแม่น้ำกก พระธาตุสบฝาง (อำเภอฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)
การเดินทาง :  ท่าเรือซีอาร์ จ.เชียงราย โทร. 053-750009 - ท่าเรือท่าตอน จ.เชียงใหม่ โทร. 053-373224 - ท่าตอนทัวร์ จ.เชียงใหม่ โทร. 373143 - บริการล่องแพ คุณตาบทิพย์ โทร. 053-459312 **

จำนวนผู้เข้าชม :1080