วัดใหม่หมอกจ๋าม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่หมอกจ๋าม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่หมอกจ๋าม หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.05
longitude :  99.40
รายละเอียด :  วัดใหม่หมอกจ๋าม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ในอดีตค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินการเยี่ยมเยือนราษฎร วัดใหม่หมอกจ๋ามเป็นวัดแบบศิลปะไทยใหญ่ มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นซึ่งเรียกว่าพทรงพญาธาตุและนอกจากนั้น ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ เจ้่าครูหมอไต ซึ่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่ ไว้มากมาก
การเดินทาง :  บ้านท่าตอน 9 กม . และลงเรือ ไปตาม ล้ำ น้ำกก ล่องตามน้ำไปทางเชียงรายอีก 14 กม .) อยู่ห่างจากตัวเมือง เชียงใหม่ 185 กม

จำนวนผู้เข้าชม :1099