ประเพณีโล้ชิงช้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีโล้ชิงช้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :228