ประเพณีสงกรานต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีสงกรานต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าตอน หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประเพณีสงกรานต์ท่าตอน จัดเป็นประจำทุกปีที่หาดทรายบ้านท่าตอน จะมีการจัดกิจกรรมพื้นบ้านและที่แตกต่างจากที่อื่นคือ การประกวดนางสงกรานต์ของท่าตอน คือนางสงกรานต์ ต้องล่องแพ ลงมาตามลำน้ำกกประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้้เห็นผู้เข้าประกวดนางสงกราต์
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :241