วัดบุดดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบุดดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติการก่อตั้งวัดบุดดา ที่ตั้งปัจจุบัน 134 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความเป็นมา : เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2537 นายปัฐวาท สุขศรีวงค์ นางบงกชกร สุขศรีวงค์ นายปัฐวงค์ สุขศรีวงค์ น.ส.จิราพรรณ สุขศรีวงค์ ด.ญ.จุติพร สุขศรีวงค์ และนายศิริธัช โรจนพฤกษ์ นางสุทิน โรจนพฤกษ์ ด.ญ.ฐิติพร โรจนพฤกษ์ ด.ช.ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ และด.ญ.ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ซื้อที่ดินถวายพระศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล เพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่บุดดา ถาวโร จำนวน 9 ไร่เศษ ณ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รวมมูลค่าประมาณ 13,800,000 บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดบุดดาในปัจจุบัน เมื่อพระศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล ได้รับการถวายที่ ให้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่บดดา ถาวโร จึงได้สร้างศาลาใต้ถุนสูง 1 หลัง ในฤดูฝนได้มีฝนตกลงมาทำให้เกิดความยากลำบากในการขึ้นลงและเกรงว่าน้ำจะท่วม จึงมีการถมดินสูง 3 เมตร 7 ไร่ เทคอนกรีตพื้นศาลาเพื่อสะดวกในการประกอบกิจกรรมพิธีศาสนา และได้สร้างศาลาใหญ่ชั้นเดียวขึ้นอีก 2 หลัง รวมมูลค่าประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อมาเมื่อมีพระจำพรรษามากขึ้นจึงได้สร้างกุฎิพระและกุฎิแม่ชีขึ้นหลายหลัง และขยายโรงครัว
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากสี่แยกศาลหลักเมืองไปทางถนนสายบางระจัน ถึง สี่แยกไฟแดงขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะเห็นป้ายทางเข้าวัดบุดดา

จำนวนผู้เข้าชม :532