วัดสถิตย์วัฒนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสถิตย์วัฒนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมาของวัด วัดสถิตวัฒนารามเดิมชาวบ้านเรียกวัดบางกระบือเหนือ ก่อสร้างตั้งแต่สมัยใดไม่มีหลักฐาน ปรากฏชัดเจนเพียงแต่มีการเล่าต่อ ๆ กันมาว่า มีพระธุดงค์มาปักกลดและอยู่ที่วัดนี้ชื่อหลวงพ่อเรื่อง อยู่ในวิหารเล็กหลังหนึ่ง ซึ่งวิหารหลังนี้ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 35 นิ้ว คนในท้องถิ่นนิยมเรียกว่า วิหารหลวงพ่อเรื่อง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากสี่แยกศาลหลักเมืองมาทางถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท ประมาณ 2.5 กิโลเมตร วัดสถิตย์วัฒนารามตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :533