หนองน้ำชลประทานสนามชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองน้ำชลประทานสนามชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองน้ำชลประธานตำบลสนามชัย
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :496