หน้าแรก > ภาคกลาง > กาญจนบุรี > ท่าม่วง > วัดมโนธรรมาราม (นางโน)
วัดมโนธรรมาราม (นางโน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมโนธรรมาราม (นางโน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปี แต่หลักฐานการก่อสร้างไม่ปรากฏชัดว่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.ใด มีศิลปกรรมภายในวัดคือ พระปรางค์ วัดนางโนมีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ด้านฝั่งตะวันตกของวัดติดลำน้ำแม่กลอง เขตตำบลม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สันนิษฐานกันว่าเดิมทีวัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแต่ครั้งเกิดสงครามไทยกับพม่า ชาวบ้านจึงอพยพหลบหนีไปที่อื่น วัดจึงตกอยู่ในสภาพเป็นวัดร้างเช่นเดียวกับอีกหลายๆวัดในเขตเมืองกาญจนบุรี ครั้นสงครามสงบลง ชาวบ้านจึงได้กลับถิ่นฐานเดิมและบูรณะซ่อมแซมวัดแล้ว จึงนิมนต์พระภิกษุให้มาจำพรรษาในครั้งนั้น มีผู้หญิงท่านหนึ่ง ชื่อ ?โน? เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด เมื่อทุกอย่างสำเร็จลงแล้ว ชาวบ้านจึงได้เรียกวัดนี้ว่า ?วัดนางโน? เรื่อยมาจนกระทั่งได้ชื่อเป็นทางการว่า ?วัดมโนธรรมาราม? สถานที่สำคัญของวัดนโนธรรมาราม (นางโน) ๑. พระพุทธไสยาสน์(พระนอน) อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ปี ๒. พระปรางค์เก่าแก่ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ๓. อุทยานมัจฉา ๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔
การเดินทาง :  -จากกรุงเทพฯใช้ถนนพระบรมราชชนนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม -จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี ผ่าน แยกนครชัยศรี แล้วขับตรงไป ประมาณ 23.5 กิโลเมตร -ขับขึ้นสะพาน..ไปจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 10.8 กิโลเมตร จะถึง 4 แยกไฟแดง เลี้ยวขวา ไปจังหวัดกาญจนบุรี -จากนั้น ขับตรงไปประมาณ 33.9 กิโลเมตร จะถึง 4 แยกไฟแดง ขับตรงไปกาญจนบุรีประมาณ 1.9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปเขื่อนแม่กลอง -จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงหอนาฬิกา เลี้ยวขวาตรงหอนาฬิกา จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 2.5 กิโลเมตร จะถึงประตูระบายน้ำ..เขื่อนแม่กลอง -จากประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลอง ให้ขับตรงไปประมาณ 400 เมตร จะถึง 3 แยกบังคับเลี้ยว -จากนั้น เลี้ยวขวาไปวัดมโนธรรมาราม (นางโน)

จำนวนผู้เข้าชม :545