เกาะปอดะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะปอดะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.03
longitude :  98.83
รายละเอียด :  เกาะปอดะ อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวนาง ห่างจากชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตรเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส บริเวณชายฝั่งของเกาะจะมองเห็นแนวปะการังหลากชนิดที่ยังสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมได้เกือบตลอดปี และเป็นจุดที่ตกปลาได้ดีเพราะคลื่นลมสงบ สามารถเช่าเรือได้จากบริเวณอ่าวนางใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :575