หน้าแรก > ภาคเหนือ > แม่ฮ่องสอน > เมืองแม่ฮ่องสอน > หมู่บ้านรุ่งอรุณ แม่ฮ่องสอน
หมู่บ้านรุ่งอรุณ แม่ฮ่องสอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านรุ่งอรุณ แม่ฮ่องสอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ติดต่อ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0871852130 , 0817938563... 053-612877
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จากเชียงใหม่สู่แม่ฮ่องสอนในอดีตเส้นทางสายนี้ มีหมู่บ้าน 4 แห่ง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านทางผ่านของการขนส่งยาเสพติด และเป็นที่พักยาเสพติด ได้แก่ บ้านรักไทย บ้านรุ่งอรุณ บ้านกิ๊ดสามสิบ และบ้านสันติชล หมู่บ้านบ้านรุ่งอรุณ หรือ เดิมชื่อว่าหมู่บ้านแม่สุยะ (จีน) เป็นชุมชนชาวจีนยูนนาน อยู่ห่างจาก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 30 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยหุบเขาที่สวยงาม มีวิวทิวทัศน์ที่แปลกตากับธรรมชาติที่หาดูได้ยาก นักท่องเที่ยวสามารถชมวิฒนธรรมประเพณีชาวจีนยูนนานบ้านรุ่งอรุณอีกทั้งลิ้มรสอาหารจีนยูนนาน เที่ยววัดป่าถ้ำวัวเที่ยวถ้ำ และ ล่องแพไปยังน้ำตกซู่ซ่าได้ รวมทั้งสามารถพักค้างแรมแบบโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านแห่งนี้ได้ด้วย นอกจากนี้ไม่ไกลจากหมู่บ้านรุ่งอรุณ ประมาณ 1 กิโลเมตรมีหมู่บ้านแม่สุยะ เป็นหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหญ่ไว้เป็นอย่างดี และ หมู่บ้านห้วยส้านใหม่ เป็นหมู่บ้านชนเผ่า มูเซอดำ อยู่ติดกับแม่น้ำของ และ เป็นจุดล่องแก่งแม่น้ำของไปบรรจบกับแม่น้ำปาย ปัจจุบันทั้ง 3 หมู่บ้านได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน มีการจัดการให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เรียกว่า 3 วัฒนธรรมชุมชนจีนยูนนาน ไทยใหญ่ มูเซอดำ ชื่อของหมู่บ้านรุ่งอรุณเพิ่งมาเปลี่ยนใหม่ จากบ้านแม่สุยะจีน เป็น ?บ้านรุ่งอรุณ? เพราะเมื่อยาเสพติดหมดไป ก็เหมือนกับท้องฟ้าสดใส เป็นรุ่งอรุณของวันใหม่
การเดินทาง :  จากแม่ฮ่องสอนใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า) เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 170 จะมีทางแยกขวามือเข้าหมู่บ้าน

จำนวนผู้เข้าชม :572