หมู่เกาะกระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่เกาะกระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภอปากพนัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.21
longitude :  100.43
รายละเอียด :  เกาะกระ หมู่เกาะกระ อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 53 กิโลเมตร (เมื่อวัดในแนวตรงจากอำเภอปากพนัง) มีเนื้อที่ทั้งหมด 390,106 ตารางเมตร ประกอบด้วย เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ได้แก่ เกาะกระ เกาะกลาง และเกาะเล็ก และกองหิน 1 กอง เรียกว่า หินเรือ เกาะกระ เป็นอีกเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทย จ.นครศรีธรรมราช นับว่าเป็นเกาะที่สวยงาม คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ท้องทะเล เหมาะแก่การเที่ยวชมของผู้ที่รักในการดำน้ำ หรือผู้ชอบพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่เงียบสงบ หมู่เกาะกระมีแนวปะการังที่สวยงาม และสภาพสมบูรณ์ มีแนวปะการังทั้งสิ้น 412 ไร่ โดยพบปะการัง เช่น ปะการังแปรงล้างขวด (Acropora longicyathus) ปะการังเขากวาง (Acropora aculeus) ซึ่งเป็นปะการังที่พบเฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามัน ไม่เคยพบทางฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากต้องการพื้นที่ที่มีน้ำใสและแสงสว่างมาก จึงเป็นการพบครั้งแรกที่เกาะกระ และเป็นการบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่ยังสมบูรณ์ บนเกาะกระมีหาดทรายขาวสะอาด ความยาวประมาณ 150 เมตร เกาะกระเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลหลายชนิด เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน โดยมีเต่าทะเลขึ้นวางไข่ที่เกาะกระ ไม่น้อยกว่าปีละ 30 รัง (ประมาณ 3,000 ฟอง) (เกาะกระ) จุดหัวเกาะกระ จุดนี้สามารถมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่พักอาศัยของปลากะพงแดงขนาดใหญ่ เนื่องจากบริเวณนี้จะมีหินใต้น้ำและกอปะการังแข็ง น้ำขุ่น จึงไม่เหมาะแก่การดำน้ำ แต่เป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยของปลากะพงแดง
การเดินทาง :  การเดินทางจาก จ.นครศรีธรรมราช การเดินทางไปยังหมู่เกาะกระสามารถลงเรือได้ ๓ จุด จากภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ๑. ปากน้ำขนอม อำเภอขนอม ๒. แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ๓. อำเภอหัวไทร

จำนวนผู้เข้าชม :738