หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > ลานสกา > จุดชมวิวบ้านในแหนบและป่าไม้ประไม้ป่าเปลี่ยนสีแสนสวย
จุดชมวิวบ้านในแหนบและป่าไม้ประไม้ป่าเปลี่ยนสีแสนสวย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวบ้านในแหนบและป่าไม้ประไม้ป่าเปลี่ยนสีแสนสวย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูมิประเทศของบ้านในแหนบ เป็นพื้นที่ริมเทือกเขาหลวง พื้นที่โดยทั่วไปมีความลาดเอียงสูง และเส้นทางขึ้นไปยังจุดชมวิวถือเป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอลานสกากับอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับต้นประเป็นไม้พื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษที่ก่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็นคือเมื่อถึงฤดูพลัดใบซึ่งในช่วงแตกใบอ่อนจะเป็นสีแดงทั่วทั้งป่า ตัดกับสีเขียวของป่าจะมีสีสันสวยงามมาก ต้นปะมีจำนวนมากมายขึ้นอยู่ตลอดเส้นทางสายนคร-ฉวาง ซึ่งมีมากเฉพาะช้วงทางขึ้นเขาธงทั้งสองฝากฝั่งทำให้เป็นที่กล่าวขานของผู้คนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ถึงความตื่นตาตื่นใจต่อภาพที่พบเห็น
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4015 (บ้านตาล-ฉวาง) ผิวจราจรแอสฟัลติคอนกรีต โดยมีถนนแยกเข้าสู่หมู่บ้านเป็นระยะทางอีกราว 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :440