แก่งเกาะใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งเกาะใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 24 บ้านใหม่แม่เรวา ตำบลแม่ล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แต่อยู่ในความดูแลของอบต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ แก่งเกาะใหญ่ มีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่มากมายมีลักษณะเป็นลานหิน เป็นแอ่งน้ำเป็นโขดหินลดหลั่นกันไปตลอดลำน้ำแม่วงก์ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางพักผ่อนธรรมชาติ รับประทานอาหารที่มีจำหน่ายในบริเวณเดียวกัน ซึ่งหากจะพักผ่อนค้างแรมก็สามารถ เข้าพักตามรีสอร์ทหลายแห่งและสามารถเลยเข้าไปเที่ยวต่อยังแก่งลานนกยูงที่อยู่ห่างไปเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :491