ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านคำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.69
longitude :  104.50
รายละเอียด :  ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้าน คำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผ้าลายขิด หมอนขิด ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากผ้าลายขิด ได้แก่ กระเป๋าผ้าขิต กล่องกระดาษทิชชู่ กระเป๋าใส่เอกสาร ผ้าตุง เป็นต้น ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ ได้มีได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผ้าขิด รางวัลที่ 1, 2 ,3 ณ ศูนย์ศีลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2537 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระได้มีการทอผ้าขิดที่ยาวที่สุดในโลก ประมาณ 2,199.99 เมตร มีทั้งหมด 72 ลาย เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ปี พ.ศ. 2542 สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบล คำพระ ประธานศูนย์ นางดารา จันทป 0-8787-64851หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ 0-4546-9502
การเดินทาง :  ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 23 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :447